«

»

Oct 07 2012

Print this Post

วิธีเลือกซื้ออาหารทะเล

การเลือกซื้ออาหารทะเล??เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของขบวนการปรุงอาหารทะเล????การเลือกซื้ออาหารทะเลอย่างไรจึงจะสด ขึ้นอยู่กับอาหารแต่ละชนิด
การเลือกปู??ดูที่ตาว่าตายังใสอยู่??แม้ว่าจะตายแล้วก็ตาม และดูที่มีน้ำหนักดี ๆ เพราะนั่นหมายความว่าจะต้องมีเนื้อมาก
การเลือกกุ้ง???หัวใส หัวกับตัวจะยังติดกันแน่นดี??ถ้ากุ้งไม่สด หัวหรือส่วนที่เป็นเปลือกส่วนหัวจะไม่ค่อยติดกับส่วนตัวเท่าใดนัก??และถ้าไม่สดมาก ๆ หัวกับตัวแทบจะไม่ติดกันเอาเลย
การเลือกหอย??ดูที่ฝาหอย จะเปิดบ้างเป็นเวลา และเวลาปิดก็จะปิดแน่นมาก เวลาที่ฝาเปิดหรืออ้าอยู่ หากไปถูกฝาจะปิดทันที
การเลือกปลา??หากเป็นปลามีเกล็ด ให้สังเกตุที่เกล็ดถ้าหากเป็นปลาสดเกล็ดจะติดแน่นไปกับลำตัว เกล็ดใสชุ่มชื่น??สีสวย???ถ้าเป็นปลาไม่มีเกล็ดให้ดูที่สีของผิวจะเป็นประกาย ผิวใส เนื้อแน่น ตาใส??เหงือกแดงสด
การเลือกปลาหมึก??เนื้อแข็ง ดิ้นมือ??สีขาวจัด หรือสีใสสั่นเอง??ตาใส??ส่วนหนวดและตัวยังติดแน่น

Permanent link to this article: http://vajaro.com/188/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a5